Skip to main content

Rolf K. Andersen og Sol Skinnarland

NAV-kontoret som lærende organisasjon

 

Andersen, R. K. & Skinnarland, S. (2011). NAV-kontoret som lærende organisasjon. I T. A. Andreassen & K. Fossestøl (red.), NAV ved et veiskille. Organisasjonsendring som velferdsreform. Oslo: Gyldendal Akademisk.