Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Nye beregninger av overtidsarbeidets hyppighet og omfang

Jon Rogstad

Søkelys på arbeidsmarkedet 10 1993

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

Nye beregninger av overtidsarbeidets hyppighet og omfang