Skip to main content

  • Dag Olberg og Sissel C. Trygstad

Organisasjonsendring. Om moter, myter og praksis

 
  • Hamskiftet. Den norske modellen i endring    
  • Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Gudmund Hernes og Jon M. Hippe    
  • Oslo    
  • Gyldendal akademisk    
  • 978-82-05-37161-3

Olberg, D. & S.C. Trygstad (2007), Organisasjonsendring – om moter, myter og praksis.) I Hamskiftet. Oslo, Gyldendal Akademisk

Fafo-forskere