Skip to main content

Jon Rogstad

Overtid blant arbeidstakere i Norge

Tidsskrift for samfunnsforskning |  1994
 
35
Rogstad, R. (1994). Overtid blant arbeidstakere i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning, 35, 397-424.

Fafo-forskere