Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Samordning eller underordning? Svar til Sigtona Halrynjo og Selma Therese Lyng

Ragnhild Steen Jensen

Tidsskrift for samfunnsforskning 4 , 2010

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

Samordning eller underordning? Svar til Sigtona Halrynjo og Selma Therese Lyng