Skip to main content

  • Thomas de Lange, Kristin Ranheim Randel, Anna Lisa Schult, Markus Dines Knudsen, Benedicte Kirkøen, Edoardo Botteri, Paula Berstad, Anita Jørgensen, Giske Ursin, Michael Bretthauer, Geir Hoff

Sigmoidoskopi og testing for blod i avføringen – en sammenlignende screeningstudie

  • Tidsskrift for den Norske Legeforening  | 
  • 2017
 
De Lange, T., Randel, K. R., Schult, A., Knudsen, M., Kirkøen, B., Botteri, E., Berstad, P., Jørgensen, A., Ursin, G., Bretthauer, M. & Hoff, G. (2017). Sigmoidoskopi og testing for blod i avføringen – en sammenlignende screeningstudie. Tidsskrift for den Norske Legeforening 10(2017) https://doi.org/10.4045/tidsskr.16.1031