Skip to main content

  • Jon Rogstad

Små årsaker - store forskjeller. Forklaringer på ulikhet i det flerkulturelle Norge

  • Tidsskrift for samfunnsforskning  | 
  • 2001
 
  • 42
Rogstad, J. (2001). Små årsaker - store forskjeller. Forklaringer på ulikhet i det flerkulturelle Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning, 42, 623-644.

Fafo-forskere