Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Tillitsvalgtes og fagforbundenes rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår

Kristin Alsos

Arbeidsrett 4(2) 2007

Forskere på Fafo: Kristin Alsos

Tillitsvalgtes og fagforbundenes rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår