Skip to main content

  • Jon Horgen Friberg

Tvilsomme informanter, troverdig forskning?

  • Tidsskrift for samfunnsforskning  | 
  • 2019
 

Friberg, J. H. (2019). Tvilsomme informanter, troverdig forskning? Norsk sosiologisk tidsskrift 02 / 2019 (Volum 3)

Fafo-forskere