Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Ulikhet og sosial fordeling
Hamskifte – den norske modellen i endring Gyldendal Akademisk , 2007

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Ulikhet og sosial fordeling