Skip to main content

Ulikhet og sosial fordeling

 
Hamskifte – den norske modellen i endring    Oslo    Gyldendal Akademisk

Fløtten, T. (2007). "Ulikhet og sosial fordeling" I: Jon Erik Dølvik m.fl (red): Hamskifte – den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademiske

Fafo-forskere