Skip to main content

  • Olsen, Terje & Aida Tesfai

Ung med virkning. Opplæringsprogram til unge brukermedvirkere

 

Olsen, T. & Tesfai, A. (2016). Ung med virkning. Opplæringsprogram til unge brukermedvirkere. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 13(1-2), 77-86.

Fafo-forskere