Skip to main content

  • Kjell A. Eliassen, Anna Hagen og Karl Kristian Mydske

Utdanning

 

Eliassen, K. A., Hagen, A. & Mydske, K. K. (1992). Utdanning. I S. S. Andersen & K. A. Eliassen (red.), Det nye Europa: Den europeiske unions institusjoner og politikk (s. 133-145). Oslo: Tano.

Fafo-forskere