Skip to main content

  • Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard

Varehandel som inkluderingsarena

  • Magma  | 
  • 2023
 
Jensen, R. S. & Nergaard, K. (2023). Varehandel som inkluderingsarena. Magma 1(2023). https://nye.econa.no/faglig-oppdatering/medlemsbladet-magma/1-2023/varehandel-som-inkluderingsarena/