Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Virkemidler på vandring. Kan virkemidler fra kvinnekampen brukes til å skape likestilling mellom etniske grupper?

Jon Rogstad

Sosiologisk Tidsskrift 12 2004

Les mer hos ISF / Read more

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

Virkemidler på vandring. Kan virkemidler fra kvinnekampen brukes til å skape likestilling mellom etniske grupper?