Skip to main content
  • Anne Mette Ødegård

Arbeidstakere som går tjenestevei

Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere i et utvidet EØS

  • Fafo-notat 2005:01
  • Fafo-notat 2005:01

EU-utvidelsen skapte debatt om arbeidstakernes frie bevegelse og endte med overgangsordninger for åtte av de ti nye EØS-landene. De største utfordringene for norsk arbeidsliv har imidlertid kommet i tjenestesektoren, som ikke er omfattet av overgangsordningene. Samtidig ønsker EU enda friere flyt av tjenester. Hovedtemaet i dette notatet er forholdet mellom arbeidskraft og tjenesteyting. Det er et vanskelig og uoversiktlig felt. Arbeidstakere som kommer til Norge som tjenesteytere er underlagt et annet regelverk enn individuelle arbeidstakere. I tillegg er registreringen av denne tjenestevandringen svært mangelfull. Norge er dessuten i en sårbar posisjon på grunn av relativt lav tariffavtaledekning og foreløpig liten erfaring med allmenngjøring av tariffavtaler.

  • Publisert: 1. januar 2005
  • Ordrenr. 759
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere