Skip to main content
  • Anne Skevik Grødem, Inger Lise Skog Hansen og Miriam Latif Sandbæk

Boligpolitiske velferdsgevinster

  • Fafo-notat 2013:20
  • Fafo-notat 2013:20

Dette notatet er rapporteringen fra et forprosjekt om eventuelle velferdsgevinster av større samordning av bolig- og integreringshensyn i den kommunale boligpolitikken for flyktninger. Hensikten har vært å diskutere begreper og utrede grunnlaget for et mulig hovedprosjekt. Oppdragsgivere er IMDi og Husbanken

  • Publisert: 19. januar 2013
  • Ordrenr. 10186
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Husbanken Region Midt-NorgeIMDi