Skip to main content
  • Anne Hege Strand

Boligsosiale midler

Rapportering av tilskudd til styrking og utvikling av tjenester i bolig for bostedsløse. Tabellnotat for 2011

  • Fafo-notat 2012:11
  • Fafo-notat 2012:11

Dette notatet oppsummerer rapporteringene på bruk av tilskuddsmidler til styrking og utvikling av tjenester i bolig for bostedsløse. Notatet presenterer og sammenfatter de mest sentrale tallene fra tiltakenes rapportering på bruk av midler i 2011. Notatet består av utvalgte tabeller og figurer med tall fra 2011, med noen beskrivelser og sammenligninger over tid der det har vært mulig og hensiktsmessig.

  • Publisert: 9. januar 2012
  • Ordrenr. 10157
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere