Skip to main content
Vidar Bakkeli

Boligsosiale utfordringer i Nes kommune

En foranalyse

  • Fafo-notat 2017:04
  • Fafo-notat 2017:04

I dette notatet undersøkes boligsosiale utfordringer i Nes kommune. Notatet inneholder analyser av boligmarked, sosiale forhold, organisering og praksis i det boligsosiale arbeidet, bruk av kommunale boliger og virkemidler. Vi finner blant annet utfordringer innen boligtilbudet rettet mot rus, psykiatri og ungdom. Det er potensial for bedre samarbeid på tvers av tjenestene. Prosjektet er finansiert av Nes kommune.

  • Publisert: 31. mars 2017
  • Ordrenr. 10254

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Nes kommune