Fafo-notater

Rapportsøk

Det globale ekteskapsmarkedet
Ekteskap mellom norske menn og utenlandske kvinner - kunnskapsstatus og kunnskapsbehov

Anniken Huitfeldt og Hanne Cecilie Kavli

Fafo-notat 2004:23

Nettutgave

Forskningstema: Det flerkulturelle samfunnet

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

I dette Fafo-notatet rettes søkelyset mot ekteskap mellom norske menn og kvinner med ikke-vestlig landbakgrunn. Vi har sammenfattet informasjon fra rapporter, notater, aviser og Internett, samt gått dypere inn i intervjumaterialet fra Fafo-rapporten om prostituerte i Norge med utenlandsk bakgrunn. Hensikten med arbeidet er å komme et skritt videre i å kartlegge hva slags type kunnskap som er nødvendig for å utvikle en målrettet politikk som har til hensikt å redusere kvinners sårbarhet når de reiser til et annet land for å gifte seg.

Utgitt: 2004 Id-nr.: 747