Skip to main content
  • Odd Bjørn Ure og Sveinung Skule

Elektronisk kunnskapsnettverk og verktøy for livslang læring?

En evaluering av Norgesuniversitetets første virkeår

  • Fafo-notat 2003:02
  • Fafo-notat 2003:02
Denne rapporten er resultatet av en evaluering av Norgesuniversitetet, som er et samarbeid mellom hovedorganisasjonene i norsk arbeidsliv og høyere utdanning, for å styrke arbeidslivsrelatert etter- og videreutdanning. Norgesuniversitetets viktigste aktivitet er en Internettportal med en søkbar kursdatabase, foruten et kompetansetorg og en nyhetstjeneste innen feltet livslang og nettbasert læring. Norgesuniversitetet ble opprettet som del av den norske Kompetansereformen, men inngår i en europeisk trend der ikke bare adgang for alle til læringsressurser, men også tilgang til uhildet informasjon om kurs og etter- og videreutdanningstilbud er viktig. Rapporten drøfter Norgesuniversitetets virksomhet i lys av utviklingstrekk i etter- og videreutdanningsmarkedet, andre aktører og initiativer i feltet mellom tilbydere og etterspørrere, og utviklingen av liknende tiltak internasjonalt.
  • Publisert: 7. januar 2003
  • Ordrenr. 700
Last ned publikasjonen