Fafo-notater

Rapportsøk

En beskrivelse av sykepleiernes pensjoneringsmønster i 2003 med utgangspunkt i registerdata fra KLP
Tabellnotat

Tove Midtsundstad

Fafo-notat 2004:17

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon, Inkluderende arbeidsliv, Seniorpolitikk

Prosjekt: Pensjonering blant sykepleiere

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Utgitt: 2004 Id-nr.: 743