Skip to main content
  • Jon Erik Dølvik

Fleksibilitet og arbeidslivsregulering

  • Fafo-notat 1999:11
  • Fafo-notat 1999:11

Dette notatet er utarbeidet som et bakgrunnsdokument for Arbeidslivsutvalget som har til oppgave å vurdere behovet for reformer i arbeidsmiljølovgivningen i lys av framtidige utfordringer i arbeidslivet.

  • Publisert: 9. januar 1999
  • Ordrenr. 623

Fafo-forskere