Fafo-notater

Rapportsøk

Følgestudie: ALIS-Nord Underveisnotat 2

Jon Helgheim Holte, Tom E. Markussen og Terje Olsen

Fafo-notat 2021:21

Last ned nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Prosjekt: Spesialistutdanning for leger i allmennmedisin

Forskere på Fafo: Jon Helgheim Holte, Terje Olsen

Endringer i spesialistutdanningen for leger i allmennmedisin 
(ALIS) i mars 2019 gjør at kommunene har en mer omfattende rolle som utdanningsvirksomhet. I større grad enn tidligere er det kommunens ansvar å legge til rette for at fastleger og andre leger i kommunale stillinger, får spesialisering i allmennmedisin slik at de kan oppnå læringsmålene og gjennomføre utdanningsløpet. I denne studien følger Fafo erfaringene med ulike modeller for organisering og implementering av ALIS-utdanningen. Hensikten er å framskaffe kunnskap om hvordan kommunene kan ivareta sin nye rolle som utdanningsvirksomhet på en best mulig måte. Studien gjennomføres på oppdrag fra KS, i samarbeid med Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) og Agenda Kaupang.

Utgitt: 2021 Id-nr.: 10359

Andre utgivelser

Fafo-notat 2020:10
Jon Helgheim Holte


Fafo-notat 2020:09
Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Anette Fosse, Maria Fredriksen Kvamme og Eilin Ekeland


Sammendrag