Fafo-notater

Rapportsøk

Framveksten av private helseforsikringer i Norden

Øyvind M. Berge og Christer Hyggen

Fafo-notat 2010:11

Nettutgave

Stadig flere nordiske innbyggere blir omfattet av en privat helseforsikring. I Danmark er det nå over én million, eller 36 prosent av de sysselsatte, som er dekket av en privat helseforsikring, og nesten samtlige er tegnet etter 2002. Antall nordmenn med en slik forsikring er tidoblet på seks år, men selv om antallet nå har kommet opp i 200 000, utgjør dette bare 8 prosent av de sysselsatte. I Sverige er det også 8 prosent av de sysselsatte, eller rundt 360 000 personer, som har egen helseforsikring. Som i de andre nordiske landene har veksten også her særlig kommet fra 2002 og utover. I dette notatet ser vi nærmere på denne utviklingen. Hvorfor er det slik at vi har fått en voldsom økning i etterspørselen etter disse forsikringene i en velferdsmodell som tilbyr gratis helsetjenester til alle?

Utgitt: 2010 Id-nr.: 10107