Skip to main content
  • Svein Erik Stave

Handling med mening

Verktøy for en mer samstemt politikk for bærekraftig utvikling

  • Fafo-notat 2022:03
  • Fafo-notat 2022:03

En samstemt politikk for bærekraftig utvikling («samstemthet») handler om at all politikk på alle områder skal koordineres, utformes og utøves på en måte som støtter opp om en bærekraftig utvikling. Et minimumskrav er at politikken på ett område ikke skal bryte med målsetninger om en bærekraftig utvikling på andre områder. Samstemthet er et viktig prinsipp i Agenda 2030, og blir sett på som et premiss for å kunne nå alle bærekraftsmålene innen 2030.

Samstemthet er også et sentralt prinsipp i Norges arbeid med bærekraftsmålene. I Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030 – «Mål med mening» – slås det fast at Norge skal «føre en samstemt politikk for bærekraftig utvikling, slik at nasjonal og internasjonal politikk bidrar til å nå bærekraftsmålene». Å sikre samstemthet har tidligere vist seg å være en utfordrende oppgave, og noe som krever ulike typer tiltak og ordninger for å kunne oppnås.

Dette notatet tar for seg et utvalg av tiltak og ordninger som har vært prøvet i andre land for å sikre samstemthet. Formålet er å bidra med ideer og kunnskap for å kunne utvikle lignende verktøy for norsk politikk, og for å kunne bringe målsetningene om samstemthet uttrykt i Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene fra «mål med mening» til «handling med mening».

  • Publisert: 7. februar 2022
  • Ordrenr. 10364

Fafo-forskere