Fafo-notater

Rapportsøk

Hvor mange har rett til AFP?

Tove Midtsundstad

Fafo-notat 2004:04

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon, Organisering og tariffavtaler

Prosjekt: Pensjon - LO: andel med rett til AFP

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Formålet med denne kartleggingen er å undersøke:
1) Hvor stor andel har rett til AFP i ulike aldersklasser?
2) Er andel med rett til AFP høyere blant eldre enn blant yngre arbeidstakere, og er det ut fra dette grunn til å tro at dekningsgraden for AFP er høyere enn 60 prosent?

Utgitt: 2004 Id-nr.: 728