Skip to main content
  • Bård Jordfald

Hvorfor finnes professorer uten utdanning?

Om lønnsforskjeller for grunnskoleutdannede i offentlig sektor

  • Fafo-notat 2016:21
  • Fafo-notat 2016:21

Dette notatet inngår som en del av prosjektet «Lønnsforskjeller i arbeidsmarkedet 1997-2007. Notatet ser nærmere på hvorfor statsansatte med utdanning på grunnskolenivå har høyere lønn enn dem med samme registrerte utdanningsnivå i kommunesektoren. Videre blir det gjennomgått hvordan utdanning kategoriseres, hvordan registreringsår kan påvirke hvilket nivå man blir registrert med, samt hvilke feilkilder som kan gjøre seg gjeldende. En stor del av lønnsforskjellene mellom de statstilsatte og de kommunalt tilsatte skyldes at de befinner seg i ulike yrker, selv om de er registrert med samme utdanningsnivå.

  • Publisert: 4. desember 2016
  • Ordrenr. 10245

Fafo-forskere