Skip to main content
  • Grete Brochmann

Ingen snarvei til hverdagsintegrering?

  • Fafo-notat 2024:16
  • Fafo-notat 2024:16

Begrepet «hverdagsintegrering» ble i regjeringens integreringsstrategi fra 2019 løftet fram som ett av fire satsingsområder. Med dette som utgangspunkt har Fafo gjennomført en studie av sosial deltakelse, tillit, tilhørighet og diskriminering blant personer med innvandrerbakgrunn i Norge. I dette notatet diskuterer professor Grete Brochmann ved Universitetet i Oslo betydningen av begrepet «hverdagsintegrering» og de sentrale funnene fra Fafos studie.

  • Publisert: 18. juni 2024
  • Ordrenr. 10410