Fafo-notater

Rapportsøk

Inn og ut, tvers gjennom, eller helt på sida

Eifred Markussen

Fafo-notat 1997:05

Last ned nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Om noen ungdommers møte med videregående opplæring, hvorfor de sluttet og hva som kan få dem til å bli. Foredrag Oslo Plaza Hotell 21. april 1997. Utvidet manuskript, Kufs konferanse «Reform 94 – intensjoner og realiteter».

Utgitt: 1997 Id-nr.: 877