Skip to main content
  • Kåre Hagen

Innvandrere og sosialhjelp

Kunnskapsstatus og utfordringer for videre forskning

  • Fafo-notat 1997:07
  • Fafo-notat 1997:07
Dette notatet er skrevet på oppdrag fra Norges forskningsråd. Målsettinger er å presentere den rådende kunnskapen om etniske minoriteters forhold til sosialhjelpen i Norge og på dette grunnlag, stille opp utfordringer for videre forskning. Arbeidet er utført med støtte fra Norges forskningsråd, og inngår som en del av en større gjennomgang av kunnskapsstatusen innen forskningen omkring sosialhjelpen.
  • Publisert: 9. januar 1997
  • Ordrenr. 880