Fafo-notater

Rapportsøk

Innvandrere og sosialhjelp
Kunnskapsstatus og utfordringer for videre forskning

Kåre Hagen

Fafo-notat 1997:07

Nettutgave

Forskningstema: Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

Dette notatet er skrevet på oppdrag fra Norges forskningsråd. Målsettinger er å presentere den rådende kunnskapen om etniske minoriteters forhold til sosialhjelpen i Norge og på dette grunnlag, stille opp utfordringer for videre forskning. Arbeidet er utført med støtte fra Norges forskningsråd, og inngår som en del av en større gjennomgang av kunnskapsstatusen innen forskningen omkring sosialhjelpen.

Utgitt: 1997 Id-nr.: 880