Fafo-notater

Rapportsøk

Innvandring og det flerkulturelle samfunn

Anne Britt Djuve og Jon Horgen Friberg

Fafo-notat 2004:32

Nettutgave

Forskningstema: Det flerkulturelle samfunnet

Forskere på Fafo: Jon Horgen Friberg

I dette notatet presenterer vi fakta og sentrale problemstillinger knyttet til innvandring, integreringspolitikk og utfordringene som oppstår i et flerkulturelt samfunn. De siste 30 årenes innvandring har hatt omfattende konsekvenser for demografi, politikk og kultur i Norge. Vi prøver her å gi en kortfattet oversikt over et omfattende felt, og tar blant annet opp hvem og hvor mange innvandrerne er, hvordan norsk innvandringspolitikk er utformet, hvilke virkemidler offentlige myndigheter har i arbeidet med å integrere innvandrerne i det norske samfunnet, hvordan det går med innvandrerne på arbeidsmarkedet og politiske og sosiale aspekter ved forholdet mellom majoritet og minoriteter. Notatet tar utgangspunkt i oppdaterte tall fra Statistisk sentralbyrå og annen aktuell forskning på feltet.

Utgitt: 2004 Id-nr.: 756