Skip to main content
  • Bård Jordfald

Internasjonale handels- og investeringsstrømmer: Nordiske og norske utviklingstrekk 1970–2000

  • Fafo-notat 2002:16
  • Fafo-notat 2002:16
Notatet inngår som en del av det nordiske samarbeidsprosjektet «Globalisering, regionalisering og faglig organisering». Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, Nordisk Ministerråd (NOS), SALTSA og flere nordiske fagorganisasjoner. Notatet kan i korthet beskrives som en kommentert tabelloversikt, og det tar for seg de langsiktige utviklingstrekkene innen internasjonal handel generelt, og i Norden og Norge spesielt.
  • Publisert: 13. januar 2002
  • Ordrenr. 690

Fafo-forskere