Fafo-notater

Rapportsøk

Kartlegging og avviksanalyse: Statens plikt til å beskytte
Kartlegging og avviksanalyse som grunnlag for nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs Guiding Principles on Business and Human Rights

Mark B. Taylor

Fafo-notat 2013:12

Nettutgave

Forskningstema: Ansvarlig næringsliv

Forskere på Fafo: Mark Taylor

Norske myndigheter har besluttet at det skal utarbeides en handlingsplan for nasjonal oppfølging av FNs prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (Guiding Principles on Business and Human Rights). I Norge er menneskerettighetene lovfestet. De viktigste internasjonale og europeiske menneskerettighetskonvensjonene er formelt integrert i norsk lovgivning. Disse medfører at staten har plikt til å beskytte mot overgrep fra tredjeparter som næringslivet og sørge for oppreisning, både gjennom rettslige og ikke-rettslige midler. I anledning med handlingsplan er det behov for å gjennomføre en kartleggings- og avviksanalyse. Denne studien består av to deler: en kartlegging av norske offentlige instanser og deres relevans for næringsliv og menneskerettigheter, og en analyse av avvik mellom norsk offentlig praksis og FNs Guiding Principles.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 10178

English Translation of the Executive Summary to the report Mapping and Gaps Analysis – The State’s Duty to Protect