Skip to main content
Lise Lien og Svein Erik Moen

Konsulentbruk i NAV

  • Fafo-notat 2013:09
  • Fafo-notat 2013:09

I dette notatet har vi kartlagt omfanget av og utviklingen i bruk av konsulenttjenester i NAV, med særlig vekt på IKT-området i perioden 2007–2011. Vi har analysert omfang, årsaker og dilemmaer knyttet til bruk av konsulenttjenester i NAV. Vi belyser følgende problemstillinger:

  1. Hvordan har omfanget av konsulentbruk utviklet seg i perioden 2007–2011?
  2. Hva har vært de viktigste årsakene til konsulentbruken?
  3. Brukes NAVs retningslinjer og rutiner for konsulentbruk i praksis?
  4. Utfører konsulentselskaper oppgaver som ansatte ved NAV kunne utført i stedet?
  5. Hvilke dilemmaer står NAV overfor når det gjelder konsulentbruk?
  • Publisert: 10. januar 2013
  • Ordrenr. 10175
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Norsk Tjenestemannslag