Skip to main content
Bård Jordfald

Lokale forhandlinger i staten 2019

  • Fafo-notat 2021:16
  • Fafo-notat 2021:16
Notatet oppsummerer de lokale forhandlingene som NTLs forhandlingsledere gjennomførte i det statlige tariffområdet høsten 2019. Her formidles hvordan de forberedte seg til og gjennomførte egne forhandlinger, samt deres vurderinger av de økonomiske resultatene av forhandlingene.
  • Publisert: 6. september 2021
  • Ordrenr. 10353

Fafo-forskere