Fafo-notater

Rapportsøk

Medbestemmelse og samarbeid lokalt

Kristin Alsos og Sissel C. Trygstad

Fafo-notat 2012:13

Nettutgave

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid

Forskere på Fafo: Kristin Alsos, Sissel C. Trygstad

Hvordan står det til med den norske arbeidslivsmodellen lokalt? Hvordan fungerer samarbeidet mellom partene på virksomhetsnivå? Dette er sentrale spørsmål som diskuteres i dette notatet. Notatet bygger på intervjuer med tillitsvalgte fra Fellesforbundet, både på virksomhetsnivå og fra forbundsnivå. Hovedmålet har vært å identifisere hva som fungerer godt og mindre godt når det gjelder partssamarbeid og medbestemmelse.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 10159