Skip to main content
Jon M. Hippe

Når demningen brister

Arbeidsmarkedsbasert velferd – velferdsstatens fragmentering?

  • Fafo-notat 818
  • Fafo-notat 818
Notatet er en utvidet og omarbeidet versjon av foredraget

"Velferdsstatens fragmentering", som ble holdt på Norsk Statsvitenskapelig Forenings etterutdanningskonferanse i Bergen 28. oktober 1992.

Notatet inngår i prosjektet "Forhandlinger eller politikk",
finansiert av NORAS-Velferdsstatsprogrammet.

Nettutgaven er laget fra gammelt filformat, feil kan forkomme.

  • Publisert: 5. januar 1992
  • Ordrenr. 818

Fafo-forskere