Skip to main content
  • Dag Olberg

Nedgangskonjunkturen og arbeidstiden

Permittering og redusert arbeidstid 2008/2009

  • Fafo-notat 2010:18
  • Fafo-notat 2010:18

Finanskrisen fikk direkte konsekvenser for arbeidstiden til mange arbeidstakere i løpet av høsten 2008. Fall i etterspørsel og finansieringsproblemer for bedriftene førte til oppsigelser og økende bruk av permittering. Noen bedrifter innførte også ordninger med redusert arbeidstid for de ansatte. Notatet beskriver og diskuterer reguleringen av permitteringsinstitusjonen, og bruken av ordninger med midlertidig deltid i den første fasen av finanskrisen 2008 – 2009.

  • Publisert: 12. januar 2010
  • Ordrenr. 10114
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere