Skip to main content
  • Anne Britt Djuve og Kåre Hagen

Nyere levekårsforskning og kriteriesystemet i Oslo

En vurdering av kriteriene i Oslo kommunes kriteriesystem i lys av ny kunnskap om levekår og sosioøkonomiske kjennetegn ved befolkningen

  • Fafo-notat 2002:23
  • Fafo-notat 2002:23
Dette notatet er skrevet på oppdrag for Oslo kommune. De ønsket en gjennomgang av nyere levekårsforskning som kunne være relevant for utformingen av det kriteriebaserte budsjettsystemet i Oslo, og en vurdering av de enkelte kriteriene i lys av den nye kunnskapen. Vi har prioritert å gjengi forskning som er publisert etter Fafos forrige evaluering av kriteriesystemet (1996), og som er mest mulig relevant for utforming av sosiale indikatorer.
  • Publisert: 20. januar 2002
  • Ordrenr. 697
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere