Fafo-notater

Rapportsøk

Omlegging av uførepensjonsordninger i offentlig og privat sektor
Det måtte gjøres…

Geir Veland

Fafo-notat 2014:06

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Prosjekt: Ny uførepensjonsordning

Dette notatet gjennomgår hovedtrekkene i ny uføretrygd i folketrygden, i ny uførepensjonsordning i offentlig sektor og det foreliggende forslaget til ny uførepensjonsordning i privat sektor, trekker frem og drøfter sentrale elementer i ordningenes innretning og peker på noen utfordringer som man potensielt kan stå overfor i tiden fremover. I tillegg presenteres data om utbredelsen av uførepensjoner og andre forsikringsordninger i privat sektor.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 10193