Fafo-notater

Rapportsøk

Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2018/2019

Kristine Nergaard

Fafo-notat 2020:12

Last ned nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Organisering og tariffavtaler

Prosjekt: Det kollektive arbeidslivet

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Organisasjonsgrader på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter er sentrale faktorer i det kollektive arbeidslivet, og formålet med notatet er å framskaffe oppdaterte tall for nivå og utvikling per 2018/2019.

Blant spørsmålene som stilles, er: Hvor høy er organisasjonsgraden på arbeidstakersiden, og hvordan har denne utviklet seg over tid? Hvor stor andel av sysselsettingen dekker arbeidsgiverorganisasjonene? Hvor mange arbeidstakere dekkes av tariffavtale, og hvor i arbeidslivet befinner disse seg? Hvor mange arbeidskonflikter er det per år, og hvor mange arbeidsdager går tapt? Og hvordan er situasjonen i Norge i en internasjonal sammenheng?

Utgitt: 2020 Id-nr.: 10332