Skip to main content
  • Jens B. Grøgaard

Person Profil Analyse (PPA)

Vurdering av noen aspekter ved PPAs validitet og reliabilitet

  • Fafo-notat 1998:15
  • Fafo-notat 1998:15

På oppdrag fra SLG Thomas International har Fafo gjennomført en validitetsvurdering av Thomas Person Profil Analyse (PPA) på et materiale som ble samlet inn hos bedriftens kundekrets i Norge. Konteksten PPA inngår vanligvis som ett av elementene i en intervjuprosedyre i forbindelse med ansettelsesbeslutninger, eventuelt ved omorganiseringer eller opplæring i bedrifter. Ifølge den tekniske håndboken er PPA et verktøy for å strukturere en intervju- og samtaleprosess - et grunnlag for samtale om folks selvoppfatning og preferanser.

  • Publisert: 14. januar 1998
  • Ordrenr. 610