Skip to main content
  • Marianne Dæhlen og Anna Hagen

Prosjekt til fordypning – mellom skole og arbeidsliv. Delrapport 2

  • Fafo-notat 2010:23
  • Fafo-notat 2010:23
Som ledd i evalueringen av Kunnskapsløftet, gjennomfører Fafo et delprosjekt om innføringen av prosjekt til fordypning. Prosjekt til fordypning utgjør i dag en stor del av opplæringstilbudet i skolen for elever som velger yrkesfag i videregående opplæring. I evalueringsprosjektet følges en gruppe elever og lærlinger gjennom det fireårige opplæringsløpet. I delrapport 2 analyseres betydningen av prosjekt til fordypning for overgangen fra skole til læretid og for den videre opplæringen i bedrift. Sluttrapporten fra prosjektet vil bli publisert i 2012.
  • Publisert: 16. januar 2010
  • Ordrenr. 10119
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere