Skip to main content
  • Jardar E. Flaa

Små og mellomstore industriforetak. Spørreundersøkelse

Dokumentasjon og resultater

  • Fafo-notat 1995:03
  • Fafo-notat 1995:03
Notatet inneholder dokumentasjon om små og mellomstore industriforetak med hensyn til eierinteresser og juridisk status, produkter og markedssituasjon, finansiering, beskatning og oppkjøp samt styring og ledelse. I notatet presenteres hovedresultatene for de enkelte omårdene samt frekvensfordelinger for alle variablene. I tillegg inneholder notatet en mer teknisk gjennomgang av definisjoner og begreper, populasjon og utvalg, prosedyrer for innsamling av data og vurdering av frafall samt konstruksjoner av variabler og vekter.
  • Publisert: 2. januar 1995
  • Ordrenr. 847