Skip to main content
  • Siv Øverås

STA-prosjektet i bydel Gamle Oslo

Evaluering av tverretatlig samarbeid om langtids sosialklienter

  • Fafo-notat 2001:02
  • Fafo-notat 2001:02
Dette notatet er skrevet på oppdrag fra Oslo kommune ved bydel Gamle Oslo. Notatet beskriver sentrale aspekter ved STA-prosjektet, som er et tverretatlig samarbeidsprosjekt mellom sosialtjeneste, trygdeetat og aetat om langtids sosialhjelpsklienter med bostedadresse i bydel Gamle Oslo.
  • Publisert: 3. januar 2001
  • Ordrenr. 658
Last ned publikasjonen