Skip to main content
  • Kristin Alsos

Tariffavtalenes regulering av lønn under sykdom

  • Fafo-notat 2019:01
  • Fafo-notat 2019:01

Notatet er skrevet på oppdrag for Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.

I notatet gis en oversikt over norske tariffavtalers regulering av lønn under sykdom. Flere tariffavtaler gir arbeidstakerne bedre rettigheter enn folketrygdloven når det gjelder sykelønn, og i notatet ser vi på retten til sykelønn ut over folketrygdlovens bestemmelser. Vi gir først en oversikt over reguleringer i de største tariffavtalene i offentlig og privat sektor, deretter ser vi på de mindre avtalene.

  • Publisert: 31. januar 2019
  • Ordrenr. 10291

Fafo-forskere