Skip to main content
  • Hanne Bogen og Torunn Kvinge

Utsetting av arbeidsoppgaver - blir arbeidstakerne mer utsatt?

Erfaringer med outsourcing i fire virksomheter

  • Fafo-notat 2005:14
  • Fafo-notat 2005:14
Det foreligger en del empiriske analyser av de økonomiske konsekvensene av outsourcing. Konsekvenser for arbeidstakerne er imidlertid i liten grad forskningsmessig belyst, til tross for at de ansatte berøres gjennom slike omstruktureringsprosesser. I denne studien gir vi innblikk i noen problemstillinger som kan gjøre seg gjeldende for arbeidstakere som omfattes av outsourcing. Hovedformålet med studien er å bidra til økt forståelse for problemer knyttet til outsourcing sett fra arbeidstakernes ståsted. Dette danner også grunnlaget for utformingen av hypoteser for videre forskning. I tillegg til å oppsummere noe av foreliggende forskning på feltet studerer vi fire virksomheter gjennom såkalte casestudier.
  • Publisert: 14. januar 2005
  • Ordrenr. 773
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere