Publikasjoner

Rapportsøk

Marit Skivenes
Sissel C. Trygstad, Marit Skivenes, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2014:05