Presentasjoner

Rapportsøk

Hvorfor tar vi ikke i bruk innvandreres kompetanse i arbeidslivet

Hanne C. Kavli

2016

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Hvorfor tar vi ikke i bruk innvandreres kompetanse i arbeidslivet