Skip to main content

Hvorfor tar vi ikke i bruk innvandreres kompetanse i arbeidslivet

  • Presentasjoner  | 
  • 2016
  • 27. september 2016

Kavli, Hanne C. (2016). Hvorfor tar vi ikke i bruk innvandreres kompetanse i arbeidslivet? Foredrag og debatt på VOX-arrangement under Arendalsuka. 18 august.

Fafo-forskere