Skip to main content

Innvandrernes kompetansenivå og forutsetninger

Presentasjoner |  2016
26. september 2016

Kavli, Hanne C. (2016). Innvandrernes kompetansenivå og forutsetninger for deltakelse i arbeidslivet. Foredrag på konferanse i regi av KS og fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Hell hotell. 16 mars.

Fafo-forskere